اسرار شب های تاریک

اسرار شب های تاریک
10,000 تومان
از مجموعه کتاب های «سیمرغ» .
مهارت آموزشی غلبه بر ترس
گروه سنی 8 تا 9 سال
اساتید بهروز واثقی-مژگان مشتاق
تصویرگر سارا صالحی
تعداد صفحات 24 صفحه
 
10,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
نام کتاب: اسرار شب های تاریک 
 از مجموعه کتاب های«سیمرغ»
مهارت آموزشی: غلبه برترس
توضيح مختصر: من نباید هر حرفی را به راحتی باور کنم.
  • نويسندگان: مژگان مشتاق – بهروز واثقی
  • سرپرست گروه روان‌ شناسی تربيتی: دکترضياقائم‌ مقام فراهانی(روان‌ پزشک وعضوهيئت علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توان‌ بخشی)
  • کارشناسان زبان‌ آموزی و مشاوران مهارت خواندن(پرلز): دکتر محمدرضا سنگری- دکتر سيد بهنام علوی مقدم
  • کارشناس علمی، پژوهشی و تربيتی: دکتر محرم آقازاده (مشاور آموزشي يونسكو)
جلسات دوره ‌
مطالعه کتاب
28 دقیقه
اساتید دوره‌

مژگان مشتاق