جهش

جهش
32,500 تومان
نویسندگان جیک نپ - جان زراتسکی - بریدن کوویتز
مترجم صادق شیخ الاسلامی
تعداد فصل ها 17 فصل
تعداد صفحات 336 صفحه
 
32,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

درباره کتاب:

جهش مسیری فراهم می آورد برای حل مسائل بزرگ، آزمودن ایده های جدید، انجام کار بیشتر و پیشروی بیش تر.جهش همچنین به شما امکان می دهد در این مسیر با لذت و روحیه ای بهتر پیش بروید.به عبارت دیگر،باید یک بار جهش را درمورد برنامه هایتان امتحان کنید.


در این کتاب، چندین ایده درباره ی نحوه ی کار سریع تر و هوشمندانه تر می آموزید:

  • به جای اینکه یک راست سراغ راه حل ها بروید، کمی وقت گذاشته و نمایی از مسأله ترسیم کرده و بر سرهدفی اولیه به توافق برسید. آهسته آغازکنید تا قادر باشید تند پیش بروید.
  • به جای اینکه ایده هایتان را به شکل دسته جمعی و نامنظم فریاد بزنید، به طور انفرادی از راه حل های محتمل پیش طرح هایی مفصل رسم کنید. ناکارآمدی جلسات طوفان فکری، دیگر امری ثابت شده است. راه بهتری وجود دارد.
  •  به جای بحث های انتزاعی و جلسات بی پایان، رأی گیری کنید و بگذارید که یک تصمیم گیرنده، تصمیماتی روشن اتخاذکند که بازتاب دهنده ی اولویت های تیمتان باشد. این یعنی خرد جمعی بدون فکر کردن دسته جمعی.
  • به جای اینکه پیش از آزمودن راه حلتان، به همه ی جزئیات رسیدگی کنید، ظاهرسازی کنید. با اتخاذ«ذهنیت پیش نمونه ای» می توانید به سرعت به مرحله ی یادگیری برسید.
جلسات دوره ‌
فصل1 ، فصل2 ، فصل3
78 دقیقه
فصل4 ، فصل5
40 دقیقه
فصل6 ، فصل7
64 دقیقه
فصل8 ، فصل9
76 دقیقه
فصل10 ،فصل11 ، فصل12
88 دقیقه
فصل13 ، فصل14
70 دقیقه
فصل15 ، فصل16 ، فصل17
80 دقیقه
پرگرفتن
14 دقیقه
چک لیست ها
42 دقیقه
پاسخ به پرسش های متداول و...
28 دقیقه
اساتید دوره‌