آموزش مفهومی عربی هشتم

آموزش مفهومی عربی هشتم
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فراگیر 7 ساعت
تعداد فصل ها 12 ساعت
تعداد جلسات 22 جلسه
مدرس حسام حاج مومن
مدت دوره 7 ساعت
 
95,000 تومان 80,750 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش عربی هشتم :

عربی هشتم شامل:

22 جلسه آموزشی شامل:

روخوانی و ترجمه متن تمام درس ها
پاسخ به سوال های درک مطلب هر درس
تدریس قواعد تمام دروس
تدریس فن ترجمه
راهنمایی جهت پاسخ به سوال ها و تمرین های کتاب درسی
راهنمایی جهت حل «تحقیق کنید» ها
حل نمونه سوالات مشابه امتحانات

1- نویسنده سناریوی آموزشی: حسام حاج مومن
2- مدرس: حسام حاج مومن

 

جلسات دوره ‌
اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ - مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ
12 دقیقه
اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ - قواعد، التَّّمارین
39 دقیقه
اَلدَّرْسُ الثّاني - أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ
17 دقیقه
اَلدَّرْسُ الثّاني - قواعد، التَّّمارین
24 دقیقه
اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ
14 دقیقه
اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - قواعد، التَّّمارین
21 دقیقه
اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ
17 دقیقه
اَلدَّرْسُ الرّابِعُ -قواعد، التَّّمارین
24 دقیقه
اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - اَلصَّداقَةُ
12 دقیقه
اَلدَّرْسُ الْخامِسُ - قواعد، التَّّمارین
17 دقیقه
اَلدَّرْسُ السّادِسُ - فِي السَّفَرِ
14 دقیقه
اَلدَّرْسُ السّادِسُ - قواعد، التَّّمارین
37 دقیقه
اَلدَّرْسُ السّابِعُ - (...أَرْضُ اللّهِ واسِعَة)
15 دقیقه
اَلدَّرْسُ السّابِعُ - قواعد، التَّّمارین
26 دقیقه
اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - اَلِاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ
13 دقیقه
اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - قواعد، التَّّمارین
29 دقیقه
اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ
9 دقیقه
اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - قواعد، التَّّمارین
23 دقیقه
اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - اَلْحِکَمُ
8 دقیقه
اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - قواعد، التَّّمارین
24 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
23 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات