جنگ نابرابر

جنگ نابرابر
7,500 تومان
از سری کتاب های «کاوشگرتاریخ» جلد8
نویسنده بهروز واثقی
تصویرگر محمد سیدباقری
تعداد صفحات 24 صفحه
تعداد فراگیر 144 نفر
 
7,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
درباره کتاب:

نام کتاب: جنگ نابرابر [تاریخ ایران باستان-هخامنشیان:داریوش اول،خشایارشاه]
جلدهشتم، از مجموعه کتاب های «کاوشگر تاریخ»

مهارت آموزشی: تلاش و کوشش
اهداف مجموعه: شناخت ادبيات کهن و تاريخ ايران زمين
                      آموزش مهارت های زندگی
                     بهبود سطح سواد خواندن
 
  • نويسنده: بهروز واثقی
  • سرپرست گروه روان‌ شناسی تربيتی: دکتر ضيا قائم‌ مقام فراهانی(روان‌ پزشک و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توان‌ بخشی)
  • کارشناس علمی، پژوهشی، تربيتی: دکتر سيدحميد آتش‌ پور (مدير گروه کارشناسی ارشد روان‌ شناسی دانشگاه خوراسگان اصفهان)


درباره ی داستان:

دراین داستان با داریوش بزرگ،آشنا می شوید.او سومین پادشاه هخامنشی بود که درسال 522 پیش ازمیلاد برتخت نشست.پس از آن به فرونشاندن شورش های مرزی پرداخت.فرمانروایی شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمین هایی چند به آن افزود.
آغاز ساخت پارسه (تخت جمشید) در زمان پادشاهی اوبود.از دیگر کارهایش حفر راه آبی بود،که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه پیوند می داد.آرامگاه او در دل کوه رحمت در جایی به نام نقش رستم در مرودشت فارس(نزدیک شیراز) است.سراسر آسیا(آسیای صغیر) به جز عربستان جز قلمرو او محسوب می گردید.
جلسات دوره ‌
مطالعه ی کتاب
30 دقیقه
اساتید دوره‌