مفهومی ریاضی چهارم جدید (ابتدایی)

55,250 تومان
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 37 جلسه
 
55,250 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
درباره دوره:
- آموزش کتاب درسی به صورت کامل با بيانی ساده و روان
- حل تمرين ها و سوالات کليدی کتاب درسی
- انجام آزمايش و دست ورزی جهت مفهومی سازی مطلب
- ايجاد فرصت بازآموزي برای دانش آموزان
- به کارگيری نرم افزارها و بازی های آموزشي تعاملی
- تدريس به شيوه کلاس های هوشمند
جلسات دوره ‌
راهبرد الگویابی و رسم شکل
13 دقیقه
عددنویسی
10 دقیقه
الگوها
13 دقیقه
ماشین ورودی - خروجی
11 دقیقه
معرفی میلیون
0 دقیقه
راهبرد رسم شکل و حل مسئله ساده تر
0 دقیقه
شناخت کسرها
0 دقیقه
جمع و تفریق
0 دقیقه
تساوی کسرها
0 دقیقه
ضرب عدد در کسر
0 دقیقه
راهبرد الگو سازی ، حذف حالت‌های نامطلوب
0 دقیقه
ضرب دو عدد دو رقمی
0 دقیقه
محاسبه‌ حاصل‌ضرب
0 دقیقه
محاسبه‌های تقریبی
0 دقیقه
تقسیم و بخش‌پذیری
0 دقیقه
تقسیم بر عددهای یک رقمی
0 دقیقه
تقسیم بر عددهای دو رقمی
15 دقیقه
راهبرد الگوسازی ، زیر مسئله
0 دقیقه
زاویه
0 دقیقه
اندازه‌گیری زاویه
0 دقیقه
اندازه‌گیری زمان
0 دقیقه
اندازه‌گیری طول
0 دقیقه
راهبرد حل مسئله ساده تر، رسم شکل
0 دقیقه
عددمخلوط
13 دقیقه
عدد اعشاری
0 دقیقه
جمع و تفریق اعشاری
15 دقیقه
ارزش‌ مکانی عددهای اعشاری
0 دقیقه
راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین
12 دقیقه
عمود - موازی
13 دقیقه
چهارضلعی‌ها
14 دقیقه
مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث
13 دقیقه
محیط و مساحت
11 دقیقه
راهبرد حل مسئله ساده تر، حدس و آزمایش
8 دقیقه
نمودار خط شکسته
8 دقیقه
احتمال
13 دقیقه
حل تمرین نیم سال اول
0 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
19 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات